Formand: Anne Bodilsen Bruun, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Internationalt

Internationalt

Mission og gensidig inspiration

Kristelig Lægeforening har i høj grad et internationalt perspektiv:

Seneste internationale nyheder

 • Etisk debat om accept af vacciner og aborter
  I et åbent brev til Sundhedsstyrelsen efterlyste antiabort-foreningen Retten til Liv i februar en tydeligere information omkring brugen af cellekulturer fra aborterede fostre til fremstilling af covid 19-vacciner. Det gælder nemlig for både AstraZenecas og Johnson & Johnsons… Read More
 • Herman Rendtorff 1928-2021
  Hermen Rendtorff blev født i Indien, hvor hans forældre var missionærer for DMS. Efter embedseksamen uddannede han sig i psykiatri, og efter overlægestillinger i Glostrup og på Vejle Fjord kom han til Dianalund og Kolonien Filadelfia. Her var… Read More
 • Eksklusivt ICMDA-kursus udruster til evangelisation og trosforsvar
  Der er tale om faciliteret online-undervisning suppleret af et mentorprogram med trainers, som er blevet personligt oplært af Peter Saunders, som er CEO for ICMDA og tidligere CMF-frontmand. Der er kun plads til 8-10 deltagere i det europæisk-amerikanske… Read More
 • Juridisk kønsskifte for børn risikerer at fremprovokere unødige identitetskriser
  Rådets flertal anbefaler også, at der indføres en undtagelsesvis dispensationsmulighed, ”hvor mindreårige ned til 6 år, som vurderes ubetvivleligt at lide af kønsdysfori, får adgang til ændring af juridisk køn”. Blot et enkelt af rådets medlemmer, Morten Bangsgaard,… Read More
 • Online-forårsmøde om åndelig omsorg
  Kristelig Lægeforenings forårsmøde foregår i år som et aftenseminar via online-tjenesten Zoom. Det var annonceret til torsdag den 25. marts, men som følge af sygdom i oplægsholderens familie er mødet nu flyttet til torsdag efter påske: den 8…. Read More