Formand: Anne Bodilsen, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Generalforsamling 2020

Fra venstre: Jakob Ørskov Sørensen, Birgit Kyndesen, suppleant Eva Futtrup Maksten, Tobias Nissen,formand Anne Bodilsen, næstforman Jeff Sørensen. Mangler på billedet: suppleant Tobias Kjøller.

Lørdag dag den 3. oktober kl. 10.30 holder vi den årlige generalforsamling i KLF. Den finder sted i LM’s missionshus, Vesterbro 9B, 5000 Odense C. Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i begivenheden via internettet, nærmere bestemt via online-tjenesten Zoom. Samtidig er det muligt at møde op og deltage fysisk.

Dagsorden
Dagsordenen fremgik af indkaldelsen, som oprindelig blev udsendt med Serpens Aeneus i maj. Den ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2021
 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Valg af formand (udgår i år)
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Tobias Nissen og Jakob Ørskov Sørensen er på valg. Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Eva Futtrup Maksten er på valg.
 8. Valg af revisor
 9. Fastsættelse af kontingent for 2021
 10. Eventuelt

Deltagelse online
Som medlem kan du deltage uden forudgående tilmelding og uden at installere noget. Den bedste brugeroplevelse får du dog ved at downloade en lille app til din computer, tablet eller telefon. Læs mere her.

Herefter skal du forud for mødet den 3. oktober kl. 10.30:

 • klikke/trykke på link udsendt med nyhedsmail den 26. september 2020 (alternativt: skriv til Filip Graugaard Esmarch på kristeliglaegeforening@gmail.com og modtag linket),
 • åbne mødet via appen (hvis du har den installeret),
 • tillade, at den bruger din mikrofon og dit kamera.
 • skrive dit navn, når du bliver bedt om det.

Under mødet vil vi deaktivere lyden fra deltagere, som ikke har ordet. Derfor er det ikke nødvendigt, at du selv deaktiverer din mikrofon. Hvis du under mødet ønsker ordet, trykker du på ikonet med den oprakte hånd nederst i skærmbilledet. Husk derefter at trykke på ”lower hand”, når du ikke længere ønsker ordet.

Deltagelse fysisk
Skriv, at du kommer, til Filip Graugaard Esmarch på kristeliglaegeforening@gmail.com

Mød frem på ovenstående adresse i Odense den 3. oktober mellem kl. 10 og 10.30. Generalforsamlingen forventes at slutte inden middag.