Formand: Ida Guldberg, Alsvej 8, 4600 Køge klfformand@gmail.com

Tak for en håndsrækning til Indien

I nyhedsbrevet udsendt den 15. maj appellerede vi til medlemmerne om en gave til den vanskelige indsats imod COVID-19 i Indien. Kristelig Lægeforenings Missionsfond har også ved tidlige lejligheder støttet det sydindiske missionshospital Kotagiri Medical Fellowship Hospital, som… Read More

Etisk debat om accept af vacciner og aborter

I et åbent brev til Sundhedsstyrelsen efterlyste antiabort-foreningen Retten til Liv i februar en tydeligere information omkring brugen af cellekulturer fra aborterede fostre til fremstilling af covid 19-vacciner. Det gælder nemlig for både AstraZenecas og Johnson & Johnsons… Read More

Eksklusivt ICMDA-kursus udruster til evangelisation og trosforsvar

Der er tale om faciliteret online-undervisning suppleret af et mentorprogram med trainers, som er blevet personligt oplært af Peter Saunders, som er CEO for ICMDA og tidligere CMF-frontmand. Der er kun plads til 8-10 deltagere i det europæisk-amerikanske… Read More

Juridisk kønsskifte for børn risikerer at fremprovokere unødige identitetskriser

Rådets flertal anbefaler også, at der indføres en undtagelsesvis dispensationsmulighed, ”hvor mindreårige ned til 6 år, som vurderes ubetvivleligt at lide af kønsdysfori, får adgang til ændring af juridisk køn”. Blot et enkelt af rådets medlemmer, Morten Bangsgaard,… Read More