Formand: Ida Guldberg, Alsvej 8, 4600 Køge klfformand@gmail.com

Rapport fra Nordisk lederforum 2021

Af formand Anne Bodilsen Bruun Lørdag den 15. maj deltog jeg i nordisk lederforum, som i år blev afholdt for femte gang – denne gang online, hvilket havde den fordel, at jeg kunne deltage fra familie-campingturen 🙂 Det… Read More

Vintermøde om dødshjælp og demens

Hans Holmsgaard begrundede, hvorfor han frygter, at det kan udvikle sig i samme retning herhjemme. Han kom også ind på sine helt personlige erfaringer med demenssygdom hos to af hans egne nærmeste. En vigtig pointe er for Hans… Read More

Appel til ”børnenes statsminister”: husk også de ufødte

”Vi skriver på vegne af en gruppe børn, der ikke har nogen stemme selv. De svageste af de svage. De ufødte, der er på vej mod en abort. De har desperat brug for en statsminister, der vil kæmpe… Read More

Ny bog om organdonation: formodet samtykke vil tilgodese de etiske dilemmaer bedre

Organdonation er fortsat et sundhedsetisk emne, som byder på en del dilemmaer. Det kan man forsikre sig om med en ny bog af ph.d. i statskundskab Andreas Albertsen udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Bogen er et resultat af blandt… Read More

Et omskæringsforbud ser ikke ud til at få politisk opbakning

Af Filip Graugaard Esmarch Efter at folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra Partiet Fremad i sidste måned annoncerede et lovforslag om, at Danmark som det første land i verden skal forbyde ikke-terapeutisk omskæring af drenge, fulgte TV 2 og… Read More

DKS: Afmægtighed fører til forråelse

Kristelig Lægeforenings søsterforening blandt sygeplejerskerne har blandet sig i den debat om forråelse på nogle af landets plejecentre, som er taget til, efter at TV 2 har vist dokumentarprogrammerne ”Plejehjemmene bag facaden”. Annette Langdahl og Grete Schärfe er… Read More

Norge indfører tidlig fosterscanning og udvidet adgang til diagnostik

I midten af maj indsamlede Norges Kristelige Legeforening sammen med organisationen Menneskeverd underskrifter imod unødvendig fosterdiagnostik. Unødvendig i den forstand, at der ikke findes dokumentation for en sundhedsgevinst, eller at flere liv kan reddes, ved undersøgelse af fostre… Read More

Stor ny bog om dødshjælp i Norden

De tre danske bidragydere er overlæge på Vejle Sygehus Ole Hartling, som har bidraget til et overblikskapitel om situationen i de enkelte lande, og som selv skrevet ”Legalisering af dødshjælp – den indirekte afvisning”. Hospitalspræst ved Rigshospitalet Christian… Read More

Et opgør med håndterbarhedsideologien

Læge Ole Hartling har skrevet et bidrag til forlaget Eksistensens serie ”Kristendommen ifølge …”. Bogen handler om menneskelig tingsliggørelse, og hvordan dette er beslægtet med det, som traditionelt er betragtet som den mest grundlæggende synd, nemlig hovmod. ”Hvis… Read More

Gode tankevækkere til kønsdebatten

Vi måtte aflyse det planlagte forårsmøde i april med Jacob Munk. Som en foreløbig kompensation har vi fået ham til at henvise til nogle gode ressourcer om hans emne, nemlig køn. Af Jacob Munk DOKUMENTARERJeg synes, der er… Read More